Giáo dục

Ví dụ về sử dụng pháp luật

Ví dụ về sử dụng hợp pháp. Sử dụng pháp luật là một trong bốn hình thức thi hành pháp luật, pháp luật được áp dụng thống nhất trong nhân dân. Dữ liệu lớn VN gửi một số ví dụ về sử dụng hợp pháp.

1. Sử dụng pháp luật là gì?

Chúng tôi sử dụng pháp luật và làm những gì các cá nhân và tổ chức sử dụng quyền của họ và làm những gì được pháp luật cho phép.

=> Việc sử dụng pháp luật được thể hiện dưới dạng các hành động là việc thực hiện các quyền của công dân.

2. Ví dụ sử dụng luật

Như đã định nghĩa trong Phần 1 của bài viết này, đây là một số ví dụ về việc sử dụng phương pháp này.

vi du ve su dung phap luat 1 Ví dụ về sử dụng pháp luật

  • Ví dụ về việc sử dụng luật 1:

A 18 tuổi, chưa mất khả năng nhận biết và điều khiển hành vi.Vào ngày bầu cử, A thực hiện các quyền của mình và bỏ phiếu cho người đại diện mà mình tin tưởng.

  • Ví dụ sử dụng luật 2:

Công dân có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu lợi ích của họ bị xâm phạm trong giao dịch dân sự. B bị thiệt hại do A không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng, B kiện A ra tòa yêu cầu bồi thường.

  • Ví dụ sử dụng luật 3:

Mọi công dân được pháp luật bảo vệ bí mật thông tin liên lạc và các quyền bất khả xâm phạm về thân thể và nơi ở. C đã báo cảnh sát nếu phát hiện có người xâm phạm quyền riêng tư của mình.

  • Các ví dụ khác về sử dụng hợp pháp:

Ví dụ 1: Công dân không mất khả năng nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình thì có quyền tham gia giao dịch dân sự. A tham gia các giao dịch dân sự (không vi phạm pháp luật): mua bán thực phẩm, mua bán kim khí quý, trang sức.

Ví dụ 2: Công dân có quyền thành lập doanh nghiệp (trừ những người không được thành lập doanh nghiệp tư nhân). B thành lập công ty cổ phần và lựa chọn ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép (kinh doanh đồ gia dụng, v.v.)

3. Các hình thức thực thi pháp luật khác

Ngoài việc sử dụng pháp luật, còn có các hình thức thực thi pháp luật khác: thực thi pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật:

  • Thực thi pháp luật là hành vi của một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình và tích cực làm những gì mà pháp luật yêu cầu.
  • Áp dụng pháp luật là việc cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ra quyết định theo quy định của pháp luật làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một số quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức.
  • Tuân thủ pháp luật nghĩa là cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Hoa tiêu cho thấy một ví dụ về việc sử dụng luật.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu THPT Đào Duy Anh VN

Bài viết liên quan:

  • Nếu xã hội không có luật thì sao?
  • Thực thi pháp luật là gì? Một ví dụ về thực thi pháp luật.
  • Một ví dụ về thực thi pháp luật.

..Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button