Tin tức

Vành đai biên giới là gì?

Bạn đang không biết Vành đai biên giới là gì?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Vành đai biên giới là gì?.

Vành đai biên giới là gì?

AVvXsEhW6OgnYtZVrntYbuozfjHHZwhC3J8MGwgSCBloCz02RaU7yX4SazyU4MM JvyZQj6JVx2ri7eSQ0felF4IysnMadHdv8O 80kLISRPMFyrxzUYq4LdnOUw PlykllEOPkFDwyKz1vMqHIuO hh8cHwbVuLRQlKYEzWEkD4QxvTXU7ga0yKDOwaW 8hs320 Vành đai biên giới là gì?

 Vành đai biên giới là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trên đất liền trở vào từ 100 m đến 1.000 m do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Xem thêm Vành đai biên giới là gì?

Vành đai biên giới là gì?

AVvXsEhW6OgnYtZVrntYbuozfjHHZwhC3J8MGwgSCBloCz02RaU7yX4SazyU4MM JvyZQj6JVx2ri7eSQ0felF4IysnMadHdv8O 80kLISRPMFyrxzUYq4LdnOUw PlykllEOPkFDwyKz1vMqHIuO hh8cHwbVuLRQlKYEzWEkD4QxvTXU7ga0yKDOwaW 8hs320 Vành đai biên giới là gì?

 Vành đai biên giới là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trên đất liền trở vào từ 100 m đến 1.000 m do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button