Lễ Tổng kết và phát thưởng năm học 2018 - 2019

Lễ Tổng kết và phát thưởng năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 24/5/2019, trường THCS - THPT Đào Duy Anh đã tổ chức Lễ Tổng kết và phát thưởng năm học 2018 - 2019.
Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2018 - 2019

Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2018 - 2019

Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2018 - 2019
0934 175 990