Tin tức

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

Bạn đang không biết Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?.

AVvXsEgWfoc37M0VDRBmjymirloxdvEIig9Iz3lZc7eT9vPuc9IfcK4dsyUkf1fey JHCAomx4OwMRZwQV2X3l4NZ tMf1R fuEAGCpXZO t qp03JZir3HsirXOg4HhjLni Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

 Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

1. Sĩ quan có quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Luật này.

2. Sĩ quan được Nhà nước bảo đảm về chính sách, chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

Căn cứ theo điều 6, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

Xem thêm Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

AVvXsEgWfoc37M0VDRBmjymirloxdvEIig9Iz3lZc7eT9vPuc9IfcK4dsyUkf1fey JHCAomx4OwMRZwQV2X3l4NZ tMf1R fuEAGCpXZO t qp03JZir3HsirXOg4HhjLni Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

 Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

1. Sĩ quan có quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Luật này.

2. Sĩ quan được Nhà nước bảo đảm về chính sách, chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

Căn cứ theo điều 6, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button