Giáo dục

Oxi có những tính chất gì?

Oxi là một trong những nguyên tố hóa học phổ biến nhất trên trái đất, nó là nguyên tố phi kim và mọi sinh vật sống đều cần oxi để tồn tại. Vậy oxi có những tính chất gì? Hãy cùng thư viện hỏi đáp tìm hiểu trong bài viết này với THPT Đào Duy Anhnhé !

Video hướng dẫn oxi có mấy tính chất hóa học ?

Oxi là gì?

 • Oxi là nguyên tố thuộc nhóm halogen (VIA)  trong bảng tuần hoàn hóa học. Nó là một yếu tố cần thiết trong hầu hết các quá trình đốt cháy.
 • Là một nguyên tố phi kim phản ứng mạnh. Do đó, nó dễ dàng tạo thành các hợp chất (đặc biệt là các oxit) với hầu hết các nguyên tố khác.
 • Oxi là chất oxi hóa mạnh và có độ âm điện đứng thứ hai trong số các nguyên tố tham gia phản ứng, chỉ đứng sau flo.
 • Oxi là một phần quan trọng của khí quyển và cần thiết để duy trì sự sống trên cạn và dưới nước cho tất cả các loài vật trên trái đất, kể cả con người.
 • Tất cả các lớp phân tử cấu trúc chính trong cơ thể sống, chẳng hạn như protein, carbohydrate và chất béo, đều chứa oxi, cũng như các hợp chất vô cơ chính bao gồm răng và xương động vật.
 • Oxy (O2) được tạo ra bởi vi khuẩn lam, tảo và thực vật thông qua quá trình quang hợp và được hầu hết các sinh vật sống trên trái đất sử dụng trong hô hấp tế bào. Oxi là chất độc đối với các sinh vật kỵ khí.

Lý thuyết tính chất của oxi | SGK Hóa lớp 8

Tính chất vật lý của oxi

Dưới đây là Tính chất vật lý của oxygen  :

 • Oxi là chất khí không màu, không mùi, ở trạng thái bình thường. Oxy lỏng có tính thuận từ nhẹ. 
 • Oxi hòa tan vừa phải trong nước.
 • Ký hiệu hóa học: O
 • Số hiệu nguyên tử: 8.
 • Khối lượng nguyên tử: 15,9994
 • Nhiệt độ sôi: -182,95 °C
 • Nhiệt độ nóng chảy: -218,79 °C
 • Oxi có 3 đồng vị: O-16, O-17 và O-18
 • Dioxy (O2) là một trong những dạng thù hình phổ biến của oxi.
 • Trioxygen (ozon) là dạng phản ứng mạnh nhất của oxy có thể gây tổn thương mô phổi, ký hiệu là O3.

Tính chất hóa học của oxi

Vì có tính oxi hóa mạnh nên Oxi có thể tác dụng với kim loại, phi kim và một số hợp chất khác.Dưới đây là tính chất của oxygen : 

1. Oxi tác dụng với kim loại 

Nó phản ứng và tạo thành oxit kim loại với mọi nguyên tố kim loại ngoại trừ heli, neon, krypton và argon

Ví dụ phản ứng oxi hóa của oxi:

 • O2 + 2Mg -> 2MgO
 • 3Fe + 2O2 -> Fe3O4
 • Cu + O2 -> CuO
 • 4Al + 3O2 -> 2Al2O3
 • 4Ag + O2 -> 2Ag2O
 • Au + O2 -> AuO2
 • Zn + O2 -> ZnO

Tất cả các phản ứng trên đều cần điều kiện là nhiệt độ cao.

2. Oxi tác dụng với phi kim

Oxi có thể phản ứng hầu hết với các nguyên tố phi kim ngoại trừ nhóm halogen, sản phẩm tạo thành là oxit axit.

Ví dụ:

 • O2 + 2H2  ->  2H2O
 • O2 + N2 ->  2NO
 • O2 + S -> SO2
 • 5O2 + 4P -> 2P2O5
 • O2 + C -> CO2

3. Oxi tác dụng với một số hợp chất khác

Vì có tính oxi hóa mạnh, nên oxi có thể tác dụng với các hợp chất vô cơ và hữu cơ, sản phẩm tạo thành là các hợp chất mới.

Ví dụ:

 • C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O
 • 2H2S +3O2 -> 2SO2 + 2H2O
 • 2SO2 + O2 -> 2SO3
 • 2CO + O2 -> 2CO2
 • C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O
 • C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O

Trên là đáp án trả lời cho câu hỏi oxi có những tính chất hóa học nào ?

Oxygen có tính chất nào sau đây :

 • A. Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy.
 • B. Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.
 • C. Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.
 • D. Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

 • Oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước.
 • Oxygen nặng hơn không khí ⇔ Càng lên cao không khí càng loãng.
 • Oxygen duy trì sự cháy và sự sống (Con người và các loài động vật không thể sống nếu không có khí oxi)

→ Ở điều kiện thường oxygen là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

Đáp án B

Tác dụng và ứng dụng của oxi

 • Oxi là nguyên tố quan trọng nhất, không có oxi sẽ không có sự sống tồn tại trên trái đất. 
 • Nó được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thủy tinh và đá, và trong khai thác mỏ.
 • Các ứng dụng chính của oxy bao gồm nấu chảy, tinh chế và sản xuất thép cùng với các kim loại khác.
 • Sản xuất hóa chất bằng quá trình oxy hóa có kiểm soát.
 • Là thành phần chính trong động cơ tên lửa.
 • Hỗ trợ các thiết bị hô hấp trong bệnh viện, ngành hàng không, thợ lặn…

Kết luận: Đây là câu trả lời cho câu hỏi oxi có những tính chất gì? chi tiết và đầy đủ nhất.

Từ khóa tìm kiếm : tính chất oxygen,tính chất vật lý của oxygen là gì,oxi có tính chất gì,tính chất oxi,oxi tác dụng với kim loại tạo ra gì,kim loại + oxi ra gì,oxi tác dụng được với chất nào,oxygen có những tính chất nào,oxi hay oxy,kim loại + o2,phi kim không tác dụng với oxi là,oxi có tính khử không,nêu tính chất của oxygen,tính chất hóa học của oxygen,ở điều kiện thường oxi có tính chất nào sau đây,oxygen có tính chất vật lý nào sau đây,oxygen là chất khí gì,oxi là j,tính chất vật lý của oxygen là,oxi có phải là phi kim không,oxi có tính chất hóa học là,các chất tác dụng với oxi,oxygen có những tính chất vật lý nào,đặc điểm của oxygen,oxygen có tính chất,tác dụng với o2,tính chất của oxygen là,một số tính chất của oxygen,tác dụng với hợp chất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button