Tin tức

Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

Bạn đang không biết Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?.

 Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

AVvXsEib5jT6hjAaL kz 53u415OfNn7szUQPEJlTplJ2XTEbQ4rtckIO6qh2Qa3bKQfcJy0AzHFYlTZuy9l8Mu6DZD F2lT2H0yUYxCDix Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 4, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia của các nước.

2. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, hệ thống chính trị, dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

4. Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh; kết hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới.

Xem thêm Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

 Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

AVvXsEib5jT6hjAaL kz 53u415OfNn7szUQPEJlTplJ2XTEbQ4rtckIO6qh2Qa3bKQfcJy0AzHFYlTZuy9l8Mu6DZD F2lT2H0yUYxCDix Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 4, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia của các nước.

2. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, hệ thống chính trị, dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

4. Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh; kết hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button