Tin tức

Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?

Bạn đang không biết Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?.

AVvXsEjl7h4xLU3Tvzkj4v9gfQdhTM7VrJKpUBZ fGpnGIAksa3 M5FFo3MIf2tL54IOYRLKzceB4VEFaRZM6 gCMu9syguM 1CP2YWCn3xNQurar5MO5Di2loCWurykbuXAWS60JkQCXhT7kKLG0ea3XP9BOC5SRe2Gmdq4lxoKhJanQ5C nd84 DmuRi2Ys320 Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?

 Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?

Sĩ quan có nghĩa vụ sau đây:

1. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hóa, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;

3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;

4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội; 

5. Gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Căn cứ theo điều 26, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

Xem thêm Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?

AVvXsEjl7h4xLU3Tvzkj4v9gfQdhTM7VrJKpUBZ fGpnGIAksa3 M5FFo3MIf2tL54IOYRLKzceB4VEFaRZM6 gCMu9syguM 1CP2YWCn3xNQurar5MO5Di2loCWurykbuXAWS60JkQCXhT7kKLG0ea3XP9BOC5SRe2Gmdq4lxoKhJanQ5C nd84 DmuRi2Ys320 Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?

 Nghĩa vụ của sĩ quan Quân đội là gì? Sĩ quan Quân đội có nghĩa vụ gì?

Sĩ quan có nghĩa vụ sau đây:

1. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hóa, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;

3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;

4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội; 

5. Gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Căn cứ theo điều 26, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button