Tin tức

Mẫu C4-03/KB: Ủy nhiệm chi (dùng trong thanh toán chuyển tiếp)

THPT Đào Duy Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-03/KB: Ủy nhiệm chi dùng trong thanh toán chuyển tiếp được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu ủy nhiệm chi dùng trong thanh toán chuyển tiếp.

Không ghi vào

khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC…………… …….

Mẫu số C4-03/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của
Bộ Tài chính)

Số:…………………..

ỦY NHIỆM CHI

(Dùng trong thanh toán chuyển tiếp)

Lập ngày….. tháng……. năm…….

KBNN nhận chuyển tiếp:…………………………………….

Số hiệu tài khoản:………………………………………………..

Thanh toán chuyển tiếp cho KBNN:……………………….

Người phát lệnh:………………………………………………..

KBNN NHẬN CHUYỂN TIẾP

Nợ TK:………………………..

Có TK:…………………………

Tài khoản số:………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân hàng):………………………………………….

Người nhận lệnh:………………………………………………..

Tài khoản số:………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân hàng):………………………………………….

KBNN, NH PHỤC VỤ ĐƠN VỊ NHẬN TIỀN

Nợ TK:…………………………..

Có TK:…………………………..

Nội dung thanh toán, chuyển tiền:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền ghi bằng số:…………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

KHO BẠC NHẬN CHUYỂN TIẾP

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

NGÂN HÀNG (KBNN) NHẬN TIỀN

Ghi sổ ngày………/………/………….

Kế toán Kế toán trưởng

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button