Tin tức

Mẫu C4-01/KB: Ủy nhiệm thu

THPT Đào Duy Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-01/KB: Ủy nhiệm thu được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu ủy nhiệm thu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu ủy nhiệm thu.

Không ghi vào

khu vực này

ỦY NHIỆM THU

Lập ngày……. tháng…….. năm……….

Mẫu số C4-01/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tàichính)

Số:……………………..

Đơn vị bán hàng:………………………………………………………….

Mã ĐVQHNS:…………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………………………

Tại:……………………………………………………………………………..

Hợp đồng số:………………. ngày………. tháng………. năm………….

Chứng từ kèm theo:…………………………………………………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:…………………

Có TK:………………….

Đơn vị mua hàng:……………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…… Mã NDKT:…….. Mã ngành KT: …….Mã chương:………. Mã nguồn NSNN:……….

Tại Kho bạc Nhà nước:…………………………………………………………………………………………………….

Số tiền chuyển: Bằng số:……………………………………………………………………………………..

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………….

Số ngày chậm trả :……………………………………………Mẫu C4-01/KB: Ủy nhiệm thu………………………………………………………………

Số tiền phạt chậm trả : Bằng số :……………………………………………………………………………………..

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền chuyển: Bằng số:………………………………………………………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………..

ĐƠN VỊ BÁN

Kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nhận chứng từ ngày……. tháng……. năm………

Kế toán Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG BÊN BÁN

Ghi sổ ngày……. tháng……. năm………

Kế toán Kế toán trưởng

Thanh toán ngày……. tháng……. năm………

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button