Giáo dục

Lịch thi, thể lệ thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021 – 2022

Trạng Nguyên Tiếng Việt là sân chơi thuận tiện để học trò cả nước giao lưu, học hỏi và tăng trưởng các kỹ năng cả trong học tập và cuộc sống. Trạng Nguyên Tiếng Việt giúp các em học tập, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, địa lý, rèn luyện tiếng nói cho mọi học trò trên cả nước.

Học trò dự thi tiếng Việt các ngành đăng ký với thầy cô giáo chủ nhiệm hoặc cán bộ coi thi của trường. Giáo viên chọn học trò dự thi cấp trường theo tổng điểm của vòng thi tự luận.

Lịch thi môn Tiếng Việt từ năm 2021 tới năm 2022

lich thi the le thi trang nguyen tieng viet nam 1 Lịch thi, thể lệ thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2021 – 2022

Tình trạng việt nam

Thể lệ cuộc thi Trạng nguyên Việt Nam từ năm 2021 tới năm 2022

1. Nhân vật

Các em học trò tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập Internet và mong muốn được tham gia sân chơi.Tình trạng việt nam“.

2. Đăng ký

Một. Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một tài khoản trên website: trangnguyen.edu.vn (Tài khoản này được sử dụng bởi các lớp 1-5 và có thể làm bài rà soát tiếng Việt và tiếng Anh).

b. Đăng ký thành viên trên website www.trangnguyen.edu.vn (xem phần mô tả website). Sinh viên phải đăng ký với thông tin chuẩn xác: họ và tên. Địa chỉ lớp học; Trường học; Khu vực; Bang / thành thị, số điện thoại, email. Học trò học ở một lớp nào đó chỉ được đăng ký dự thi cho lớp đó.

C. Sinh viên truy cập trang web và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký. Sau lúc đăng nhập thành công, nhấn Enter để tham gia.

d. Tên đăng nhập của sinh viên ko được vi phạm quy ước đặt tên website: www.trangnguyen.edu.vn. Tên đầy đủ được hiển thị phải chuẩn xác theo giấy khai sinh. Avatar phải tuân thủ thuần phong mỹ tục để được xác nhận là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Việt Nam” trên Internet.

3. Số vòng mỗi năm và hình thức

Một. Số vòng: Có 19 vòng ở mỗi khối lớp. Các vòng thi này sẽ được Ban tổ chức (BTC) cập nhật trên website www.trangnguyen.edu.vn.

b. Vòng thi tự do: Thí sinh được tự do thi đấu từ Vòng 1 tới Vòng 15.

C. Kiểm tra cấp độ.

 • Vòng thi Sơ khảo (Cấp trường): Đơn vị tổ chức cho học trò dự thi vòng 16 và lấy kết quả xét vào vòng Thi Hương (cấp huyện).
 • Vòng Thi Hương (cấp quận / huyện): Đơn vị tổ chức cho học trò dự thi vòng 17 lấy kết quả xét vào vòng thi (cấp bang / thành thị).
 • Vòng thi (cấp Bang): Đơn vị tổ chức cho học trò dự thi vòng 18 và lấy kết quả xét vào vòng Thi Đình (cấp quốc gia).
 • Vòng Thi Đình (cấp quốc gia): BTC làm việc với Bộ Giáo dục và Huấn luyện cấp Tỉnh / Thành phố để chọn ra những thí sinh xuất sắc ở Khối 4 và Khối 5. Những người tham gia sẽ tham gia vào Vòng 19 và được trao trạng thái. Nguyên, Long nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sĩ và các phần quà khác.

4. Cách tính thời kì tham gia và thời kì thi từng vòng.

– Thí sinh có thể tham gia vào sân chơi giáo dục trực tuyến “Tăng cường Tiếng Việt” bất kỳ lúc nào. Bạn phải vượt qua tất cả các vòng để đủ điều kiện tham gia kỳ thi ở tất cả các ngành độ (Ví dụ: Thi Sơ khảo phải qua Vòng 15, Thi Hương phải qua Vòng 16, Thi Hội phải qua Vòng 17, Thi Đình phải qua Vòng 18.). Vòng thi các ngành do BTC và Hội đồng xét duyệt cấp đó tổ chức và giám sát.

– Mỗi đợt có 3 bài thi, thời kì mỗi bài 20 phút.

– Đối với các vòng thi và bài thi tự do các ngành sẽ phát thời kì làm bài cho thí sinh.[開始]Nó sẽ được tính sau lúc nhấp vào nút.

– Đối với các kỳ thi cấp huyện và địa phương, chỉ những thí sinh đã đăng ký SBD với BTC mới được duyệt dự thi và cấp “mã số dự thi” để dự thi.

5. Điều kiện để vượt qua kỳ thi

– Đối với mỗi đợt thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu ko đạt 50% tổng điểm. Nếu bạn kiếm được từ 50% tổng số điểm trở lên, bạn sẽ được xác nhận là đã vượt qua vòng thi. Điểm tối đa cho một vòng thi là 300 điểm.

– Tại vòng thi sơ khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được dự thi 01 lần (trừ trường hợp có sự cố trong phòng thi, Hội đồng thi liên hệ với Ban Tổ chức cấp quốc gia để có hướng khắc phục). Quyết định).

– Các thí sinh phải vượt qua vòng trước thì mới được tham gia vào vòng tiếp theo.

6. Thông báo điểm thi và thời kì cho từng vòng thi.

Điểm thi và thời kì làm bài của từng vòng sẽ được thông báo trên website sau lúc thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được ghi trong mục “Bảng vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

7. Xếp hạng thí sinh

Xếp hạng thí sinh trên Website: www.trangnguyen.edu.vn dựa trên tổng điểm và tổng thời kì làm bài của thí sinh trong cả vòng thi.

Điểm chấm giải cho các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình căn cứ vào điểm và thời kì của các vòng thi nhưng thí sinh tham gia. Nếu điểm và thời kì bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm và tổng thời kì thi xuyên suốt các vòng của thí sinh.

8. Tổ chức hội thi các ngành

Tiểu bang / thành thị tổ chức các kỳ thi chuyên sâu

Một.Thi sơ khảo (cấp trường) vòng 16

 • Nhà trường cử thầy cô giáo tạo tài khoản trong đó có xác nhận của trường để ban tổ chức kích hoạt tài khoản của thầy cô giáo.
 • Giáo viên dạy học trò qua 15 vòng thi tự học.
 • Các thầy cô sẽ tuân theo hướng dẫn của BTC để tạo mã đề thi cấp trường.
 • Thí sinh buộc phải phải nhập mã đề thi cấp trường.
 • Thời gian thi tuyển: Đợt 16 từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 tới ngày 24 tháng 12 năm 2021
 • Vị trí thi: Phòng máy tính nối mạng internet.
 • Hình thức thi: Thi trực tuyến.
 • Thí sinh chỉ được dự thi một lần (trường hợp câu hỏi khách quan, thí sinh sẽ được ban tổ chức rà soát và cho thi lại ngay).
 • Kết quả rà soát: Kết quả rà soát thay đổi từ cao tới thấp. BTC sẽ làm việc với bộ giáo dục và huấn luyện từng bang / thành thị để đưa ra tiêu chí lựa chọn thí sinh tham gia vòng Thi.

b. Voan tròn (cấp quận / huyện / thành thị)

 • Quận / huyện / thành thị nhưng thí sinh tổ chức tham gia vòng thi qua điện thoại sẽ đăng ký danh sách thí sinh tham gia vòng thi qua điện thoại với ban tổ chức nhà nước dựa trên hạ tầng thực tiễn, số lượng máy tính, đường điện cần thiết. BTC cấp quốc gia.
 • BTC đã thành lập hội đồng khảo thí phối hợp với Bộ Giáo dục (PGD).
 • Ban quản lý kỳ thi nhận mã đề thi.
 • Ban chấm thi sẽ gửi kết quả chấm thi về BTC.
 • Thời gian rà soát (ước tính):
  • Vòng 17: Từ 15/02/2022 tới 18/02/2022.
  • Ngày thi và bài thi của từng khối được tổ chức theo khu vực và đăng ký với BTC.
 • Vị trí tổ chức thi: Khu vực được chủ động lựa chọn. Thí sinh họp dự thi dưới sự giám sát của Ban coi thi, Ban tổ chức.
 • Yêu cầu phòng thi: Phòng máy có kết nối internet.
 • Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng thi nhận mã đề thi từ BTC và cấp mã đề thi cho thí sinh.
 • Thí sinh chỉ được dự thi một lần (nếu có vấn đề khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh làm lại bài thi).
 • Kết quả thi: Kết quả thi lấy theo trật tự từ cao xuống thấp theo quyết định của BTC cấp quận / huyện / thành thị.
 • Lựa chọn thí sinh: Ban tổ chức phối hợp với Bộ Giáo dục và Huấn luyện cấp Bang / Thành phố sẽ đưa ra các tiêu chí chung để lựa chọn thí sinh vào vòng thi, tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tiễn của từng bang / thành thị.

C. Vòng thi (cấp bang / thành thị)

 • Là bang / thành thị tổ chức cho thí sinh tham gia các vòng thi cấp tốc dựa trên cơ sở thực tiễn về hạ tầng, số lượng máy tính, đường truyền để đăng ký danh sách thí sinh vòng thi với ban tổ chức trên toàn quốc.
 • BTC đã thành lập hội đồng thi phối hợp với Bộ GD & ĐT.
 • Ban quản lý kỳ thi nhận mã đề thi.
 • Ban chấm thi sẽ gửi kết quả chấm thi về BTC.
 • Thời gian rà soát (ước tính):
  • Vòng số 18: Từ 15/03/2022 tới 18/03/2022.
  • Ngày thi và bài thi của từng khối được tổ chức theo khu vực và đăng ký với BTC.
 • Vị trí tổ chức thi: Khu vực được chủ động lựa chọn. Thí sinh họp dự thi dưới sự giám sát của Ban coi thi, Ban tổ chức.
 • Yêu cầu phòng thi: Phòng máy có kết nối internet.
 • Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng thi nhận mã đề thi từ BTC và cấp mã đề thi cho thí sinh.
 • Thí sinh chỉ được dự thi một lần (nếu có vấn đề khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh làm lại bài thi).
 • Kết quả Kiểm tra: Kết quả rà soát thay đổi từ cao tới thấp, do nhà tổ chức tiểu bang / thành thị xác định. BTC sẽ làm việc với Bộ GD & ĐT để cấp bằng khen cho các thí sinh theo tiêu chuẩn của bang / thành thị.
 • Chọn Thí Sinh Tham Gia Thi Đình: Ban tổ chức sẽ làm việc với các bang và thành thị để đưa ra các tiêu chí chung để lựa chọn học trò khối 4 và 5 tham gia Cuộc thi Thi Đình.

Bang / thành thị ko tổ chức các kỳ thi cấp tốc

Một.Thi sơ khảo (cấp trường) vòng 16

 • Nhà trường sẽ cử thầy cô giáo tạo tài khoản theo xác nhận của trường để BTC mở lại tài khoản của thầy cô giáo.
 • Giáo viên và phụ huynh hướng dẫn học trò trải qua 15 vòng thi tự học.
 • Các thầy cô sẽ tuân theo hướng dẫn của BTC để tạo mã đề thi cấp trường.
 • Thí sinh buộc phải phải nhập mã đề thi cấp trường.
 • Thời gian thi tuyển: Đợt 16 từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 tới ngày 24 tháng 12 năm 2021
 • Vị trí thi: Phòng máy của trường kết nối internet.
 • Hình thức thi: Thi trực tuyến.
 • Thí sinh chỉ được dự thi một lần (trường hợp câu hỏi khách quan, thí sinh sẽ được ban tổ chức rà soát và cho thi lại ngay).
 • Kết quả rà soát: Kết quả rà soát thay đổi từ cao tới thấp. BTC sẽ đưa ra quy định chung về điểm để chọn thí sinh vào vòng Thi Hương (cấp quận / huyện).

b. Vòng Thị Hương (cấp quận / huyện)

 • Ban Tổ chức cấp quốc gia phối hợp với trường thành lập Hội đồng thi. Trường cử cán bộ coi thi và cán bộ nhận mã đề thi.
 • Giờ thi (Dự kiến): Đợt thi số 17 từ ngày 17/02/2022 tới ngày 18/02/2022.
 • Vị trí tổ chức thi: Phòng máy tại trường có kết nối internet.
 • Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã đề thi và phát mã đề thi.
 • Thí sinh chỉ được dự thi một lần (nếu có vấn đề khách quan, thầy cô giáo sẽ lập biên bản theo mẫu trên website trangnguyen.edu.vn và cho thí sinh thi lại).
 • Kết quả rà soát: Kết quả rà soát thay đổi từ cao tới thấp. Ban Tổ chức đưa ra quy định chung về điểm xét chọn thí sinh vào vòng thi (cấp bang).

C. Vòng thi (cấp bang / thành thị).

 • Ban Tổ chức cấp quốc gia phối hợp với trường thành lập Hội đồng thi.
 • Hội đồng coi thi cử cán bộ coi thi và cán bộ nhận mã đề thi.
 • Ban chấm thi sẽ gửi kết quả chấm thi về BTC.
 • Thời gian tổ chức thi: Vòng số 18 từ ngày 17/3/2022 tới ngày 18/3/2022.
 • Vị trí tổ chức thi: Khu vực được chủ động lựa chọn. Thí sinh họp dự thi dưới sự giám sát của Ban coi thi, Ban tổ chức.
 • Yêu cầu phòng thi: Phòng máy có kết nối internet.
 • Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng thi nhận mã đề thi và cấp mã đề thi.
 • Thí sinh chỉ được dự thi một lần (nếu có vấn đề khách quan, Hội đồng thi sẽ lập biên bản và gửi về BTC để thí sinh thi lại).
 • Kết quả rà soát: Kết quả rà soát thay đổi từ cao tới thấp. BTC sẽ làm việc với nhà trường để cấp giấy khen cho các thí sinh theo đúng tiêu chuẩn của BTC. Ở những bang / thành thị có trên 2.000 thí sinh, có thể chọn một học trò lớp 4 và một thí sinh lớp 5 tham gia kỳ thi Đình.

Vòng Thi Đình (cấp quốc gia)

 • Thí sinh phải tập trung tại vị trí thi theo trát của Ban tổ chức cấp quốc gia. BTC sẽ hỗ trợ một phần chi phí ăn ở của thí sinh.
 • Ban Tổ chức dưới sự giám sát của Ban Tổ chức cấp quốc gia sử dụng đề thi chung để tổ chức thi tại phòng máy trung tâm kết nối Internet.
 • Thời gian thi: Vòng số 19 từ ngày 16/4/2022 tới ngày 17/4/2022.
 • Vị trí: Tỉnh Ninh Bình hoặc Tỉnh Puto.

9. Kế hoạch trả thưởng

Danh sách các thí sinh đạt giải trong các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình xem tại: www.trangnguyen.edu.vn.

Ban tổ chức sẽ làm việc với nhà nước / thành thị để cấp giấy chứng thực cho thí sinh đạt giải vòng thi Thi Đình.

Một. Vòng Thi Hương (cấp huyện) và Vòng Thi Hội (cấp bang / thành thị)

 • Đối với các bang / thành thị tổ chức kỳ thi cấp tốc, trường, quận / huyện hoặc ban tổ chức bang / thành thị quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng bang / thành thị.
 • Đối với các bang / thành thị chưa qua rà soát tập trung, BTC cấp toàn quốc sẽ cấp bằng khen theo thể lệ chung của từng vòng thi.

b. Vòng Thi Đình (cấp quốc gia)

Số lượng giải thưởng lớp 4 và lớp 5 như sau:

 • 01 Gicửa ải Trạng Nguyên (phần quà trị giá 5 triệu đồng)
 • 01 Gicửa ải Nhãn (quà tặng trị giá 4 triệu đồng)
 • 01 Gicửa ải Thám hoa (quà tặng trị giá 3 triệu đồng)
 • 01 Gicửa ải thưởng Hoàng giáp (quà tặng trị giá 2 triệu đồng)
 • 01 Gicửa ải Tiến sĩ (phần quà trị giá 1 triệu đồng)
 • Gicửa ải nhất (phần quà trị giá 800.000 đồng)
 • Gicửa ải nhị (phần quà trị giá 600.000 đồng)
 • Gicửa ải ba (phần quà trị giá 500.000 đồng)
 • Gicửa ải Thocửa ải mái (quà tặng trị giá 400.000 VND)

(Gicửa ải thưởng hiện vật và giấy chứng thực của BTC)

Các tư nhân, tập thể đạt giải có trách nhiệm tuân thủ các quy định về thủ tục nhận giải thông qua văn bản hướng dẫn của BTC.Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button