Trường THCS – THPT Đào Duy Anh với ba giá trị cốt lõi:

  • Rèn luyện nhân cách.
  • Trau dồi trí tuệ.
  • Nuôi dưỡng khát vọng.

Vì vậy, điều được nhà trường chú trọng hàng đầu chính là “Rèn luyện nhân cách” cho các em học sinh thông qua nhiều hoạt động có tính giáo dục về đạo đức và kĩ năng như: chuyên đề Biết ơn Cha Mẹ, Tiết kiệm, Văn hóa ứng xử, Văn hóa sử dụng facebook, Trại kĩ năng, …

Vừa qua, hoạt động giáo dục đạo đức kĩ năng cho học sinh của trường Đào Duy Anh vinh dự được đưa tin trên tạp chí của Báo Giáo dục và Thời đại (Cơ quan của Bộ GD&ĐT) - Số 234 - Thứ hai, ngày 30/9/2019.

Mục "Trường học hạnh phúc" - Bài viết có tiêu đề: "Linh hoạt trong bài học và thực tiễn".

https://daoduyanh.edu.vn/chuyen-de-bong-hong-cai-ao-nam-hoc-2019---2020-716-26.html

Facebook Comments