Giáo dục

Electron hóa trị là gì?

Các nguyên tố hóa học thuộc 1 nhóm chung trong bảng hệ thống tuần hoàn đều có chung 1 electron hóa trị. Hóa trị là con số quan trọng giúp các bạn xác định được công thức hóa học và viết phương trình phản ứng chính xác nhất. Vậy electron hóa trị là gì? hãy cùng thư viện hỏi đáp tìm hiểu trong bài viết này nha.

Định nghĩa electron hóa trị là gì?

Hóa trị là số electron mà một nguyên tử phải mất đi hoặc tăng thêm để đạt được cấu hình điện tử khí trơ hoặc khí cao nhất gần nhất. Các electron ở lớp vỏ ngoài cùng không được lấp đầy được gọi là electron hóa trị.

Các electron hóa trị là một phần của hầu hết các phản ứng hóa học vì chúng chứa nhiều năng lượng hơn so với các điện tử có trong các quỹ đạo bên trong. 

Trong khi đó, số lượng các electron hóa trị có mặt cũng giúp chúng ta xác định tính chất hóa học của một nguyên tố cụ thể, chẳng hạn như số hóa trị, sự hình thành liên kết với các nguyên tố khác. 

Nó cũng cho chúng ta biết các nguyên tử có thể hình thành liên kết gì, số lượng electron chưa ghép đôi và bao nhiêu nguyên tử có thể tham gia phản ứng.

Những đặc điểm chính của electron hóa trị

Các electron tham gia vào liên kết hóa học và các phản ứng của nguyên tử. Nó được cho là chiếm các obitan trong nguyên tử. 

Số electron hóa trị của nguyên tử có thể xác định được trong bảng tuần hoàn hóa học vì nó bằng số thứ tự nhóm của nguyên tử đó. Nguyên tử bền nhất nếu chúng có lớp vỏ hóa trị chứa đầy các electron.

Đối với các nguyên tố phân nhóm chính, electron hóa trị chỉ tồn tại ở lớp electron ngoài cùng.

Một electron hóa trị có thể tồn tại ở lớp vỏ bên trong của kim loại chuyển tiếp.

Một nguyên tử nếu đã đủ electron hóa trị thường sẽ trơ về mặt hóa học, có nghĩa nó ít hoặc không tham gia vào các phản ứng hóa học khác.

Một electron hóa trị có thể hấp thụ hoặc giải phóng năng lượng dưới dạng một photon.

Các electron hóa trị cũng xác định độ dẫn điện của một nguyên tố. Tùy thuộc vào bản chất này của các nguyên tố có thể là kim loại, phi kim.

Cách xác định hóa trị của một nguyên tố bất kỳ

Một trong những cách dễ nhất để tìm các electron hóa trị là kiểm tra vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Các electron hóa trị của một nguyên tố có thể được tìm thấy bằng cách xem xét kỹ cột dọc mà các nguyên tố nằm trong nhóm đó. Bằng cách nhìn vào tên nhóm trong bảng hệ thống tuần hoàn, chúng ta có thể xác định số electron hóa trị của một nguyên tố hóa học được liệt kê.

Bảng hóa trị chia theo các nhóm trong bảng hệ thống tuần hoàn

Tên nhóm  Số hóa trị
Nhóm IA – Kim loại kiềm 1
Nhóm IIA – Kim loại kiềm thổ 2
Nhóm IIIA – Nhóm boron 3
Nhóm IVA – Nhóm cacbon 4
Nhóm VA – Nhóm nitơ 5
Nhóm VIA – Nhóm oxy 6
Nhóm VIIA – Nhóm halogen 7
Nhóm VIIIA – Nhóm khí hiếm 8

Ví dụ các xác định hóa trị của 1 nguyên tố bất kỳ

Ví dụ 1: 

Câu hỏi: Xác định hóa trị của nguyên tố nhôm (Al) bằng cách xác định theo cấu hình electron?

Đáp án:

Cấu hình electron của nhôm là: 1s12s22p63s23p1

Ta thấy cấu hình electron của nhôm có 3 electron còn dư ở lớp vỏ là 3s23p1

=> 13 – 10 = 3

Nên hóa trị của nhôm là 3.

Ví dụ 2: 

Câu hỏi: Nguyên tử Nitơ có bao nhiêu hóa trị?

Đáp án: 

Cấu hình electron của nhôm: 1s22s22p3

Để đạt cấu hình bền vững thì Nitơ phải cho đi 5 electron => hóa trị của N = 5.

Hoặc một số đồng vị hóa trị N = 2.

Đa số các nguyên tố phi kim đều có nhiều hóa trị khác nhau, nó phụ thuộc vào số đồng vị.

Kết luận: Đây là câu trả lời cho câu hỏi electron hóa trị là gì? Cách xác định hóa trị của một nguyên tố bất kỳ trong bảng hệ thống toàn hoàn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button