Giáo dục

Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học

Đáp án của Mô đun 4 môn Tin học tiểu học bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai lúc học ở Mô đun 4. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để hoàn thành bài tập Học phần 4 tốt nhất.

Đáp án Đề rà soát trắc nghiệm Mô đun 4 Tin học: 20 Câu trắc nghiệm nhưng mà thầy cô giáo phải hoàn thành sau lúc học tập, rèn luyện để xây dựng kế hoạch giáo dục và huấn luyện theo hướng tăng lên phẩm chất và năng lực học trò tiểu học Có câu hỏi. Mô-đun huấn luyện 4.

Đáp án đề thi cuối học phần môn Tin học lớp 4

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chương trình Tin học tiểu học của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 gồm những chủ đề nào?

Có một câu trả lời đúng.

Máy tính và trẻ em; mạng máy tính và internet. Tổ chức lưu trữ, truy xuất và trao đổi thông tin. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường kỹ thuật số. Ứng dụng CNTT; khắc phục vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Sắp xếp các ý tưởng sau đây để tạo ra một thứ tự soạn thảo cho nhóm nhiệm vụ lập kế hoạch năm học của bạn.

A. Thu thập và xử lý thông tin

B. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới

C. Yêu cầu và mục tiêu tăng trưởng

D. Xác định các giải pháp thực hiện

E. Sắp xếp và thời kì thực hiện công việc ước tính.

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, D, C, E

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Tổ chức các ý tưởng sau đây để tạo nên quá trình lập một kế hoạch giáo dục tin học.

A. Hãy gửi kế hoạch cho hiệu trưởng phê duyệt.

B. Tổ trưởng sẵn sàng dự thảo kế hoạch năm học

C. Điều phối và hoàn thành dự thảo kế hoạch

D. Phê duyệt và tích lũy ý kiến ​​tổng hợp

E. Thông báo và thực hiện kế hoạch

Thứ tự sắp xếp đúng là: B, D, C, A, E

4. Chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn nhiều câu trả lời

Nội dung nào sau đây được đưa vào mục tiêu của môn tin học ở trường tiểu học?

Có ba câu trả lời đúng:

Giúp học trò mở màn tăng trưởng khả năng tin học của mình.

Giúp học trò làm quen với công nghệ số.

Chuẩn bị cho học trò tiếp tục học môn Tin học ở cấp THCS.

5. Hãy chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn nhiều câu trả lời

Những tín hiệu đặc trưng của một năng lực cá biệt cần được tạo nên và tăng trưởng ở học trò tiểu học thông qua dạy học tin học?

Có ba câu trả lời đúng:

Học trò sẽ tăng trưởng khả năng tư duy trước hết và thích ứng với việc sử dụng máy tính và các thiết bị kỹ thuật số thông minh.

Biết một số lợi ích nhưng mà thiết bị kỹ thuật số có thể mang lại cho con người, trước hết và quan trọng nhất, cho từng tư nhân học trò.

Học trò có thể sử dụng máy tính để hỗ trợ vui chơi, tiêu khiển và học tập.

6. Chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn nhiều câu trả lời

Nội dung giáo dục: Phần cứng và ứng dụng (Tin học lớp 4) phải phục vụ yêu cầu nào sau đây?

Có ba câu trả lời đúng:

Mô tả ngắn gọn về vai trò của phần cứng và ứng dụng, và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.

Kể tên một số thiết bị phần cứng và ứng dụng đã biết.

Đưa ra các ví dụ cụ thể về một số thao tác sai gây ra lỗi phần cứng và ứng dụng lúc sử dụng máy tính của bạn.

7. Hãy chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn nhiều câu trả lời

Khi lập kế hoạch dạy học môn Tin học ở tiểu học cần đặc thù xem xét những nội dung nào sau đây?

Có ba câu trả lời đúng:

Tài liệu giảng dạy công nghệ thông tin phong phú

Điều kiện đảm bảo các điều kiện dạy học môn tin học.

Tuân thủ các nguyên tắc chung của giáo án

8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chủ đề nào sau đây ko có trong chương trình tin học cấp tiểu học?

Có một câu trả lời đúng.

Chủ đề G. Hướng nghiệp Tin học

9. Chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn nhiều câu trả lời

Vì sao cần lập kế hoạch dạy một môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018?

Có hai câu trả lời đúng:

Có nhiều sách giáo khoa trong chương trình mới

Tính mở của chương trình

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn câu ĐÚNG lúc nói về “Vai trò của thầy cô giáo bộ môn trong việc lập và thực hiện kế hoạch giáo dục môn tin học”.

Có một câu trả lời đúng.

Giáo viên bộ môn sẽ đưa ra các ý kiến ​​để hoàn thành dự thảo kế hoạch môn học do chuyên viên chịu trách nhiệm sẵn sàng trước lúc trình hiệu trưởng phê duyệt.

11. Chọn câu trả lời đúng nhất

Đặt các ý tưởng sau đây trong quá trình lập một kế hoạch giáo dục tin học.

1. Đặt một mạch cho nội dung giáo dục cụ thể. Xác định chủ đề / bài học.Thời gian dự kiến ​​để dạy một chủ đề / bài học

2. Xác định nội dung giáo dục cụ thể của nội dung chính

3. Xác định nội dung trọng tâm và thời lượng dạy học các nội dung chính.

4. Xác định tài liệu học tập, phương hướng phương pháp dạy học, xây dựng khung kế hoạch dạy học chủ đề / bài học

5. Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục bộ môn

Xác định tài liệu học tập, phương hướng phương pháp dạy học, xây dựng khung kế hoạch dạy học chủ đề / bài học

Xác định nội dung chính và thời kì hướng dẫn cho nội dung chính

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, E, D, E

12. Chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn 3 câu trả lời

Tiêu chí nào sau đây dùng để thẩm định kế hoạch giáo dục bộ môn lúc xây dựng kế hoạch giáo dục môn tin học ở tiểu học?

Có ba câu trả lời đúng:

Thời gian phân bổ cho chủ đề nội dung môn học có hợp lý ko?

Bạn có muốn xác định xem các chủ đề nội dung, phương pháp giảng dạy, bài rà soát và xếp hạng có liên quan tới các yêu cầu bạn cần phục vụ hay ko?

Yêu cầu xác nhận việc phân phối đúng thời lượng / tuần các môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2020 / TT-BGĐT ngày 15/9/2020.

13. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Bạn có chọn câu trả lời sai lúc nói về những xem xét lúc thẩm định trong môn tin học?

Có một câu trả lời đúng.

Việc thẩm định thường xuyên hoặc định kỳ ko nhất quyết phải tuân theo năm yếu tố về sức mạnh tính toán và mạch nội dung DL, ICT, và CS nhưng mà là sự biểu thị của năm phẩm chất chính được xác định và ba khả năng chung phải dựa trên. Được chỉ định trong chương trình tổng thể.

14. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Bao nhiêu phần trăm thời kì dành cho Chủ đề C? Thành phần lưu trữ, truy xuất và trao đổi thông tin trong Tin học 4 có được đề xuất trong Chương trình Tin học GDTX năm 2018 ko?

Có một câu trả lời đúng.

14%

15. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Các bước để tạo một bài học và thiết kế một hoạt động học tập thường là:

  1. Vui lòng chọn một chủ đề bài học
  2. Thiết kế nội dung và tạo bài học.Xác định nội dung các hoạt động chính của bài
  3. Xác định mục tiêu đầu ra của bài
  4. Gicửa ải thích mức độ của các yêu cầu rà soát và thẩm định
  5. Thiết kế thứ tự giáo dục
  6. Câu hỏi / Bài tập / Chỉnh sửa Trang tính Học tập

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, C, D, F, E

16. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thẩm định kế hoạch và tài liệu giáo dục dựa trên hồ sơ giáo dục?

A. Phương pháp dạy học tích cực

B. Kế hoạch rà soát, thẩm định quá trình và kết quả học tập của học trò

C. Định dạng chèn gói

D. Tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập

E. Nghệ thuật tổ chức các hoạt động học

F. Khả năng san sẻ với đồng nghiệp

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, D, E

17. Chọn câu trả lời đúng nhất

Những hoạt động chính nào sau đây thường bao gồm lúc soạn một giáo án cho một chủ đề?

Có một câu trả lời đúng.

Xác định vấn đề chính cần khắc phục. Tạo nên kiến ​​thức mới; thực hành; ứng dụng / mở rộng.

18. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Nội dung nào sau đây thường bao gồm các hoạt động trong quá trình giáo dục?

Có một câu trả lời đúng.

Mục tiêu; Thành phầm mong đợi của hoạt động HS.Tổ chức các hoạt động; rà soát

19. Chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn 3 câu trả lời đúng

Nội dung giáo dục: Để giải bài tập có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (công nghệ thông tin lớp 4) phải phục vụ yêu cầu nào sau đây?

Có ba câu trả lời đúng:

Chúng tôi biết cách sử dụng công nghệ thông tin và các nguồn lực của ICT để khắc phục nhiều vấn đề thích hợp với thế hệ. Ví dụ: Tạo một album ảnh đẹp giới thiệu danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa, cách đọc các từ tiếng Anh …;

Trình bày theo thuật toán của một bước khắc phục vấn đề (một thứ tự từng bước có trật tự để khắc phục một vấn đề).

Tuân theo hướng dẫn để tìm kiếm thông tin trên máy tính của bạn và trên Internet. Xác định và nêu nhu cầu tìm kiếm thông tin từ các nguồn dữ liệu số lúc khắc phục công việc.

20. Chọn câu trả lời đúng

Các Yêu Cầu Cần Đáp Ứng Khi Dạy Nội Dung: Các Bước Đầu Tiên Để Tìm Thông Tin Trên Internet (Lớp 4) là gì?

Có ba câu trả lời đúng:

Tôi biết cách sử dụng dụng cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin theo chủ đề (từ khóa).

Việc tìm kiếm thông tin trên Internet có thể được thực hiện với sự trợ giúp của thầy cô giáo và phụ huynh.

Xác định chủ đề (từ khóa) của thông tin bạn đang tìm kiếm.

21. Chọn câu trả lời đúng

Các yêu cầu cần đạt lúc dạy nội dung: Thế nào là môi trường lập trình trực quan (lớp 4)?

Có ba câu trả lời đúng:

Đưa ra các ví dụ cụ thể về cách trình bày từng bước các ý tưởng và câu chuyện bằng các chương trình máy tính.

Thiết lập và tạo một chương trình đơn giản như vận hành một ký tự chuyển động trên màn hình.

Nhận biết các chương trình máy tính thông qua trò chơi.

22. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Vui lòng chọn một câu trả lời ko có Khi nói về những nguyên tắc cần đảm bảo lúc xây dựng chủ đề / bài học theo định hướng tăng trưởng trình độ, năng lực của học trò:

Có một câu trả lời đúng.

Mỗi nhiệm vụ học tập cần có mục tiêu và nội dung rõ ràng.

23. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Điểm khác lạ lớn nhất của giáo án / chủ đề trong việc tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò so với giáo án truyền thống hiện nay là gì?

Có một câu trả lời đúng.

Chỉ ra những năng lực nhưng mà học trò cần tạo nên và tăng trưởng và sẵn sàng bộ dụng cụ thẩm định.

24. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Trong quá trình soạn một chủ đề / giáo án theo định hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực của học trò, hãy sắp xếp các nội dung sau theo trật tự thích hợp:

(1) Xác định mục tiêu giáo dục

(2) Xác định các yêu cầu cần phục vụ.

(3) Xác định trình tự các hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục và kế hoạch thẩm định

(4) Xây dựng các hoạt động giáo dục cụ thể

Thứ tự sắp xếp đúng là: (2), (1), (3), (4)

25. Chọn câu trả lời đúng

Vui lòng chọn hai câu trả lời

Những vấn đề cơ bản để xác định mục tiêu của một chủ đề / kế hoạch dạy học?

Có hai câu trả lời đúng:

Dựa vào nội dung kiến ​​thức đã học, đặc điểm của phương tiện, thiết bị giáo dục

Dựa vào yêu cầu cần đạt của đề / bài.

26. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Khi bạn phân tích và thẩm định chủ đề / kế hoạch giảng dạy bài học của mình, hãy đặt các hoạt động sau đây theo đúng trật tự trong quá trình phân tích các hoạt động học tập của học trò.

(1) Hãy giảng giải các hành vi của học trò trong mỗi hoạt động học tập.

(2) Phân tích nguyên nhân điểm mạnh / điểm yếu của hoạt động học.

(3) Gicửa ải pháp tăng lên hiệu quả hoạt động học

(4) Thẩm định kết quả / hiệu quả của các hoạt động học tập.

Thứ tự sắp xếp đúng là: (1), (4), (2), (3)

Xem các giáo án khác trong phần Tài liệu của Giáo viên.

..Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button