Giáo dục

Cách đăng nhập tập huấn taphuan.csdl.edu.vn

Để tham gia Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trực tuyến, mọi người phải đăng nhập vào hệ thống taphuan.csdl.edu.vn do Bộ Giáo dục và Đào tạo vận hành và đăng ký học đúng chuyên ngành cần hỗ trợ. . Tương tự như Chương trình bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên những năm trước, sẽ có 9 học phần cho 19 môn học theo chương trình dành cho giáo viên phổ thông.

Hướng dẫn nhập Chương trình Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên

Tài khoản trong Hệ thống Huấn luyện viên là tài khoản được tạo hoặc sử dụng trong Hệ thống Huấn luyện viên.

Giai đoạn 1:

Ghé thăm trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/màn hình hệ thống hiển thị như sau:

tap huan dang nhap Cách đăng nhập tập huấn taphuan.csdl.edu.vn

Đăng nhập vào hệ thống đào tạo giáo viên

Bước 2:

Điền thông tin đăng nhập của bạn vào màn hình bên trên:

  • Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
  • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trong hệ thống giáo dục. Bạn có thể sử dụng điều này để hiển thị thông tin mật khẩu rõ ràng thay vì các ký tự.
  • nút bấm đăng nhập để truy cập hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập của bạn là chính xác, bạn đã đăng nhập thành công và có thể bắt đầu sử dụng các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng gõ lại”.
  • Quên mật khẩu: Khôi phục mật khẩu tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể đăng ký khóa học riêng để tham gia lớp đào tạo.  • #Cách #đăng #nhập #tập #huấn #taphuancsdleduvn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button