Tin tức

Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

cac thang january february march april may june july august Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

May mắn là gì

Nhiều người thường sử dụng lịch có ký hiệu tháng bằng tiếng Anh trên máy tính nhưng họ thường ko sử dụng tới mức ko nhớ. Hôm nay mình sẽ tóm tắt lại.

mục lục

 • 1. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là các tháng tiếng Anh.
 • 2. Kết luận:

1. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là các tháng tiếng Anh.

 • Tháng giêng là tháng mấy? Tháng 1 là tháng 1 trong tiếng Anh, viết tắt: Jan
 • Tháng Hai là tháng mấy? Tháng Hai là tháng Hai trong tiếng Anh, viết tắt: Tháng Hai
 • Tháng 3 là tháng mấy? Tiếng Anh là March, gọi tắt là March.
 • Tháng 4 là tháng mấy? Tháng 4 là tháng thứ 4 trong tiếng Anh, viết tắt: April
 • Đó là tháng mấy? May là tháng năm trong tiếng Anh, viết tắt: May
 • Tháng sáu là tháng mấy? Tiếng Anh là June, gọi tắt là tháng Sáu.
 • Tháng 7 là tháng mấy? Tháng bảy là tháng bảy trong tiếng Anh, viết tắt: July
 • Tháng 8 là tháng mấy? August là tháng 8 trong tiếng Anh, viết tắt: August
 • Tháng 9 là tháng mấy? Tháng 9 là tháng 9 trong tiếng Anh, viết tắt: September
 • Tháng 10 là tháng mấy? Tháng 10 là tháng 10 trong tiếng Anh, viết tắt: Oct
 • Tháng mười một là tháng mấy? Trong tiếng Anh, tháng mười một là tháng mười một, viết tắt: November
 • Tháng mười hai là tháng mấy? Tháng mười hai là tháng mười hai trong tiếng Anh, viết tắt: December

2. Kết luận:

1635535209 153 cac thang january february march april may june july august Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

Trên đây là tháng được cập nhật đầy đủ nhất – chuyện rất hay xảy ra nhưng ngay cả những người học tiếng Anh vài tháng cũng quên.

Tìm các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 là từ tiếng Anh sang tiếng Việt và trái lại. Nhờ đoạn này, nó dễ dàng hơn rất nhiều. ??

Tháng 9, tháng 2, tháng nào, tháng nào may mắn, tháng nào, tháng nào, tháng nào, tháng nào, tháng nào? Tôi đã có câu trả lời.

>>> Tiếng Anh là mấy giờ?

Xem thêm các bài viết mới: gì ?

..Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button