Tin tức

Bảng phụ lục về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

THPT Đào Duy Anh xin giới thiệu đến các bạn Bảng phụ lục về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Bảng phụ lục về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ban hành kèm theo Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2018. Theo đó, quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945: Diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly 2.874.000 đồng. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Nghị định tại đây.

Phụ lục 1: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

(Kèm theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)

Đơn vị tính: nghìn đồng

A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG
TT Đối tượng người có công Mức trợ cấp, phụ cấp
Trợ cấp Phụ cấp
1 Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:
– Diện thoát ly 1.693 287/1 thâm niên
– Diện không thoát ly 2.874
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần 1.515
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212
2 Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 1.566
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần 850
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212
3 Thân nhân liệt sĩ:
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ 1.515
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ 3.030
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.545
– Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) 1.515
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ, đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212
4 – Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại mục 3) 1.270
– Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình 1.515
5 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến 1.270
6 – Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) Phụ lục II
– Thương binh loại B Phụ lục III
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 760
– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng 1.558
– Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 1.515
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng 1.946
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần 850
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212
7 – Bệnh binh:
+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% – 50% 1.581
+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% – 60% 1.970
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% – 70% 2.511
+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% – 80% 2.895
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% – 90% 3.465
+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% – 100% 3.859
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 760
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng 1.515
– Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 1.515
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng 1.946
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần 850
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212
8 – Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21% – 40% 1.150
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41% – 60% 1.924
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% – 80% 2.697
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 3.455
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 760
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng 1.515
– Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình 1.515
– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần 850
– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.212
– Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% 909
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 1.515

9

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

909

10 – Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”
+ Trợ cấp hàng tháng 1.515
+ Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa) 1.212
– Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến
+ Trợ cấp hàng tháng 891
+ Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa) 1.212
11 Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên 1.515
– Con của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy khả năng lao động từ 21% đến 60% 760
B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG NĂM
TT Đối tượng người có công Mức trợ cấp
1 Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng 500
2 Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại:
– Cơ sở giáo dục mầm non 200
– Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật 250
– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú 300
3 Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 300
C. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN
TT Đối tượng người có công Mức trcấp
1 – Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ 20 lần mức chuẩn
– Hỗ trợ chi phí báo tử 1.000
2 – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. 20 lần mức chuẩn
– Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng 20 lần mức chuẩn
3 Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% – 20%:
– Suy giảm khả năng lao động từ 5% – 10% 4 lần mức chuẩn
– Suy giảm khả năng lao động từ 11% – 15% 6 lần mức chuẩn
– Suy giảm khả năng lao động từ 16% – 20% 8 lần mức chuẩn
4 Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 1,5 lần mức chuẩn
5 Người hoạt động kháng chiến(Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) 120/1 thâm niên
6 Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến 1.000
7 Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 1.000
8 Bảo hiểm y tế Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
9 Mai táng phí Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Phụ lục 2: Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

(Kèm theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)

Mức chuẩn: 1.515.000 đồng Đơn vị tính: đồng
STT Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp
1 21% 1.021.000
2 22% 1.070.000
3 23% 1.116.000
4 24% 1.165.000
5 25% 1.215.000
6 26% 1.262.000
7 27% 1.310.000
8 28% 1.361.000
9 29% 1.407.000
10 30% 1.457.000
11 31% 1.505.000
12 32% 1.555.000
13 33% 1.603.000
14 34% 1.651.000
15 35% 1.702.000
16 36% 1.748.000
17 37% 1.795.000
18 38% 1.847.000
19 39% 1.896.000
20 40% 1.942.000
21 41% 1.992.000
22 42% 2.039.000
23 43% 2.086.000
24 44% 2.137.000
25 45% 2.186.000
26 46% 2.234.000
27 47% 2.282.000
28 48% 2.330.000
29 49% 2.381.000
30 50% 2.427.000
31 51% 2.478.000
32 52% 2.526.000
33 53% 2.573.000
34 54% 2.622.000
35 55% 2.672.000
36 56% 2.721.000
37 57% 2.767.000
38 58% 2.817.000
39 59% 2.867.000
40 60% 2.914.000
41 61% 2.961.000
42 62% 3.012.000
43 63% 3.058.000
44 64% 3.108.000
45 65% 3.156.000
46 66% 3.206.000
47 67% 3.254.000
48 68% 3.303.000
49 69% 3.352.000
50 70% 3.399.000
51 71% 3.446.000
52 72% 3.496.000
53 73% 3.548.000
54 74% 3.594.000
55 75% 3.644.000
56 76% 3.691.000
57 77% 3.740.000
58 78% 3.787.000
59 79% 3.836.000
60 80% 3.885.000
61 81% 3.933.000
62 82% 3.983.000
63 83% 4.032.000
64 84% 4.079.000
65 85% 4.129.000
66 86% 4.176.000
67 87% 4.223.000
68 88% 4.273.000
69 89% 4.324.000
70 90% 4.373.000
71 91% 4.419.000
72 92% 4.467.000
73 93% 4.517.000
74 94% 4.563.000
75 95% 4.615.000
76 96% 4.663.000
77 97% 4.709.000
78 98% 4.760.000
79 99% 4.808.000
80 100% 4.858.000

Phụ lục 3: Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B

(Kèm theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)

Mức chuẩn: 1.515.000 đồng Đơn vị tính: đồng
STT Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp
1 21% 843.000
2 22% 883.000
3 23% 921.000
4 24% 963.000
5 25% 1.004.000
6 26% 1.042.000
7 27% 1.081.000
8 28% 1.119.000
9 29% 1.161.000
10 30% 1.201.000
11 31% 1.239.000
12 32% 1.280.000
13 33% 1.320.000
14 34% 1.361.000
15 35% 1.400.000
16 36% 1.438.000
17 37% 1.478.000
18 38% 1.519.000
19 39% 1.559.000
20 40% 1.597.000
21 41% 1.638.000
22 42% 1.678.000
23 43% 1.718.000
24 44% 1.757.000
25 45% 1.795.000
26 46% 1.836.000
27 47% 1.871.000
28 48% 1.912.000
29 49% 1.952.000
30 50% 1.992.000
31 51% 2.033.000
32 52% 2.069.000
33 53% 2.111.000
34 54% 2.151.000
35 55% 2.229.000
36 56% 2.268.000
37 57% 2.311.000
38 58% 2.350.000
39 59% 2.388.000
40 60% 2.427.000
41 61% 2.468.000
42 62% 2.508.000
43 63% 2.549.000
44 64% 2.586.000
45 65% 2.627.000
46 66% 2.668.000
47 67% 2.707.000
48 68% 2.745.000
49 69% 2.784.000
50 70% 2.825.000
51 71% 2.867.000
52 72% 2.905.000
53 73% 2.945.000
54 74% 2.984.000
55 75% 3.026.000
56 76% 3.065.000
57 77% 3.103.000
58 78% 3.141.000
59 79% 3.183.000
60 80% 3.225.000
61 81% 3.262.000
62 82% 3.303.000
63 83% 3.341.000
64 84% 3.382.000
65 85% 3.425.000
66 86% 3.461.000
67 87% 3.502.000
68 88% 3.540.000
69 89% 3.582.000
70 90% 3.620.000
71 91% 3.660.000
72 92% 3.700.000
73 93% 3.740.000
74 94% 3.781.000
75 95% 3.819.000
76 96% 3.859.000
77 97% 3.898.000
78 98% 3.937.000
79 99% 3.978.000
80 100% 4.019.000

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT Đào Duy Anh. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: THPT Đào Duy Anh (Giaoduccantho.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button