Giáo dục

Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản tự kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Là bản tóm tắt quá trình rèn luyện, rèn luyện, công việc, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong năm. Thông qua bản tự kiểm điểm này, mỗi đảng viên nhận rõ ưu thiếu sót của mình và đưa ra phương hướng, tu sửa để hoàn thành tốt hơn mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ.Đây là Bản thẩm định đảng viên cuối năm mới nhấtXin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Báo cáo tổng kết cuối năm của thầy cô giáo

Tổng Giám đốc Kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Đảng xã hội …

Phân hiệu: Trường tiểu học …

Đảng Cộng sản Việt Nam

…. , Ngày … Tháng … 20 năm …

Danh sách rà soát tiệc cuối năm

–Tên và họ: ………………………..

– Ngày sinh nhật: ……………………

-Ngày bạn dự tiệc: ………… ..

Ngày chính thức: ………… ..

-Đơn vị làm việc: trường tiểu học ………

– Phân hiệu trường học: …………………….

Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công việc xây dựng đảng, chúng tôi sẽ triển khai hướng dẫn cấp trên và chi bộ thẩm định chất lượng đảng viên năm 2017. Trong quá trình rèn luyện, rèn luyện, công việc, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên theo điều lệ đảng và nhiệm vụ của tổ chức đảng, tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm những ưu điểm, thiếu sót của năm trước chi bộ như sau: , Giám định. :

1. Về tư tưởng chính trị

– Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được trình bày bằng lời nói và hành động.

– Bản thân tôi luôn bám sát và giữ vững đường lối, ý kiến, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của đảng bộ và chi bộ đề ra.

-Luôn chống sự suy thoái tư tưởng chính trị, sút giảm lý tưởng, luôn bênh vực quyền lợi, bảo vệ người tốt.

-Tôi luôn kiểu mẫu trong mọi lĩnh vực, phát huy, vận động gia đình và nhân dân chấp hành đường lối, ý kiến của Đảng, chính sách của nhà nước và địa phương.

-Luôn học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến ​​thức, tăng lên trình độ lý luận và nghiệp vụ.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

-Trong chiến dịch, tôi luôn tự học. “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“Bản thân tôi đã lập kế hoạch, quyết tâm thực hiện, rèn luyện theo gương Bác, luôn làm gương cho học trò và quần chúng nhân dân noi theo.

-Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, có ý thức cùng đồng chí phòng chống tệ nạn xã hội, tiên phong trong mọi lĩnh vực thực hiện.

-Tôi luôn ý thức về trình độ và phẩm chất cách mệnh, phát huy tính kiểu mẫu của người đảng viên, ko vi phạm những điều đảng viên làm trái thẩm quyền.

– Học trò sống trung thực, thẳng thắn, chan hoà kết đoàn với đồng nghiệp, thân thiện với nhân dân và quần chúng.

-Luôn ủng hộ tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn kết đoàn thống nhất trong chi bộ, đảng bộ, ko chia bè phái, tôn trọng và lắng tai ý kiến ​​của mọi người.

3. Trách nhiệm được giao và thực hiện nhiệm vụ

-Kiểm tra thì giờ làm việc.

-Gửi báo cáo đầy đủ và đúng.

-Có trách nhiệm cao, ý thức làm việc, học tập, thông minh trong công việc.

-Chuẩn bị bài giảng theo phân phối chương trình, chuẩn kiến ​​thức kỹ năng, phân hóa môn học. Nộp hồ sơ để được duyệt theo đúng quy định.

– Dự giờ, đổi mới dạy học và giáo dục được thuyết minh đầy đủ theo kế hoạch do tổ chuyên môn và BGH nhà trường đề ra.

-Biết có ý thức cầu tiến và ko ngừng tăng lên năng lực chuyên môn, kỹ năng sống.

-Tại cơ quan, tôi luôn chủ động trong công việc và trình bày vai trò, trách nhiệm nghề nghiệp cao.

-Với tất cả tâm huyết, hết lòng với công việc được giao. Đặc thù là trong công việc bồi dưỡng học trò giỏi, phụ đạo học trò yếu kém.

Chúng tôi cũng đã tham gia rèn chữ viết ở lớp 5, 16 em trong đó có 1 em được xác nhận viết chữ đẹp cấp huyện đã đạt giải vô địch.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, chi uỷ cơ sở. Luôn là hình mẫu trong việc tham gia xây dựng tổ chức đảng và thực hiện nghĩa vụ dân sự nơi trú ngụ.

4. Xử lý kỷ luật

-Tôi luôn tôn trọng và thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhà trường và trại giam. Luôn tuân thủ sự phân công của tổ chức và các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

-Thực hiện cơ chế sinh hoạt đảng phổ biến và đóng đảng phí đầy đủ.

-Tuân thủ đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện đúng mọi nội quy làm việc trong chi bộ và tham gia cùng các tổ chức đoàn thể tạo nên sự nhịp nhàng, hiệu quả trong công việc.

-Luôn có thái độ nghiêm khắc nhận và khắc phục thiếu sót.

5. Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

-Luôn giữ vững lập trường trong các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị. Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm. Học để tham gia đầy đủ lớp học tập nghị quyết đảng.

-Xây dựng tổ chức chi bộ, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, quần chúng trong sạch, vững mạnh.

– Thực hiện đúng các nguyên tắc của nhóm hướng dẫn, nhân sự.

-Tương tác linh hoạt, mềm mỏng với đồng nghiệp và học trò. Sau lúc khắc phục công việc một cách hiệu quả, hãy khắc phục tình trạng nóng vội lúc khắc phục công việc lần đầu.

II.Hạn chế, yếu kém, thiếu sót, nguyên nhân

– Không dành đủ thời kì nghiên cứu cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng. Luật pháp và chính sách của Nhà nước.

-Nguyên nhân chưa mạnh dạn đóng góp vào sinh hoạt chi bộ là chưa rụt rè, dũng cảm, có tâm lý nể nang trong công việc phê bình và tự phê bình.

-Khi nói tới công việc giảng dạy và quan hệ với đồng nghiệp, cách xử lý tình huống khôn khéo, thiếu tế nhị.

III.Phương hướng và giải pháp khắc phục

-Tuyệt đối chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của dân tộc. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong đảng và cơ sở.

-Tăng lên lợi ích, góp ý khắc phục với đồng nghiệp, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp nhiều ý kiến ​​hơn nữa trong sinh hoạt Chi bộ. Trong công việc linh hoạt, thận trọng, đồng chí kiên quyết đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

-Tự giác ko ngừng tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật kiến ​​thức để ko ngừng tăng lên trình độ, năng lực làm việc.

Chúng tôi sẽ có ý thức rèn luyện thực chất công bình và khách quan, nói một cách linh hoạt và mạnh dạn, truyền đạt sự thực và trung thực.

-Tự giác ko ngừng tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật kiến ​​thức để ko ngừng tăng lên trình độ, năng lực làm việc.

-Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Luôn mạnh dạn hơn trong tự học tập, tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và tư vấn, đề xuất giải pháp để quản lý tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm là bồi dưỡng đạo đức và tăng lên trình độ lý luận chính trị. Giá trị được giao.

-Tập trung phối hợp với các cán bộ chuyên môn trong các ngành, tổ chức để khắc phục công việc một cách hiệu quả.

-Khi nói tới việc giảng dạy và các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn cần phải tinh tế hơn trong cách xử lý tình huống.

-Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nể nang, tăng lên vai trò tiền phong của nhà nước. Thành viên của bữa tiệc.

IV.Mức độ phân loại tự chấp nhận

(Nhập X vào ô tương ứng)

4.1. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức:

―――― Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm và nghĩa vụ.

―――― Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

―――― Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn.

―――― Bạn chưa hoàn thành chức trách và nhiệm vụ.

4.2. Chất lượng xếp loại đảng viên:

―――― Đảng viên đủ tư cách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

―――― Đảng viên đủ tư cách, thực hiện tốt nhiệm vụ.

―――― Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

―――― Đảng viên có thể vi phạm tư cách hoặc ko phục vụ nghĩa vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân. Kính mong chi bộ và các đảng viên góp ý xây dựng cho tôi. Tôi xem xét nó một cách nghiêm túc, tu sửa nó, nuôi dưỡng nó và đưa nó vào thực tiễn.

Xin thật tình cảm ơn!

Đại diện tự trả tiền

……………………

Giám định và phân loại chất lượng

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng

1. Giám định, phân loại chấp hành viên, công chức và chất lượng công chức.

-Các thông tin và xếp hạng của người giám sát trực tiếp của bạn

… … …..

… … …..

… … …..

– Ý kiến ​​của lãnh đạo đơn vị, cơ quan mình công việc:

… … ……

… … …..

… … …..

– Kết quả thẩm định, xếp loại của cấp có thẩm quyền:

… … …………………………… ..

… … …..

… … ……

…, ngày … tháng … năm 20 …

Lãnh đạo Cơ quan T / M

((((Ký tên và điền tên của bạn)

2. Giám định, phân loại chất lượng đảng viên:

-Nhận xét, thẩm định của chi ủy (chi bộ)

… … ……

… … …..

… … … .. ..

-Phòng phân loại chất lượng:

… … …..

… … …..

… … …………………………… ..

-Đảng ủy (chi bộ cơ sở) xếp loại chất lượng:

… … …..

… … …..

… … …..

………. , Ngày …. Tháng …. 20 năm …

T / M Đảng ủy (UBKT)

((((Ký tên và điền tên của bạn)

..Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button