Tin tức

Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ ktct? Đáp án đúng nhất!

ai dau tien thuat ngu ktct 1 Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ ktct? Đáp án đúng nhất!

Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ ktct, ktct là gì, ktct là viết tắt của từ gì, trainghiemhay.com có đáp án đúng nhất!

Advertisement

ai dau tien thuat ngu ktct 1 Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ ktct? Đáp án đúng nhất!

Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ ktct?

Nhà văn và nhà kinh tế người Pháp, Antoine de Montchrestien là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ ktct.

Antoine de Montchrestien viết một cuốn sách tên là “Traité de l’économie politique” vào năm 1615.

Trong đó ông xem xét nhu cầu sản xuất và của cải phải được phân phối trên một quy mô hoàn toàn lớn hơn – không phải trong hộ gia đình như Aristotle đề nghị.

Advertisement

Cuốn sách cũng phân tích mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị với nhau như thế nào.

ktct là gì, là viết tắt của từ gì?

ktct là viết tắt của “kinh tế chính trị”. 

Nguồn gốc của kinh tế chính trị như chúng ta biết ngày nay bắt nguồn từ thế kỷ 18. Các học giả trong thời kỳ này đã nghiên cứu cách phân phối và quản lý của cải giữa mọi người. 

Một số công trình trước đó đã khảo sát hiện tượng này bao gồm các công trình của Adam Smith và John Stuart Mill.

Smith là một triết gia, nhà kinh tế học và nhà văn, người thường được coi là cha đẻ của kinh tế học và kinh tế chính trị học

Ông đã viết về chức năng của thị trường tự do tự điều chỉnh trong cuốn sách đầu tiên của mình, có tên là The Theory of Moral Sentiments. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (hay “The Wealth of Nations”)  đã giúp hình thành lý thuyết kinh tế cổ điển. Nó cũng được sử dụng làm nền tảng cho các nhà kinh tế học trong tương lai. 

Mill đã kết hợp kinh tế học với triết học. Ông tin vào thuyết vị lợi – những hành động dẫn đến thiện chí của con người là đúng và những hành động dẫn đến đau khổ là sai. 8 Về cơ bản, ông tin rằng cần có lý thuyết và triết học kinh tế, cùng với nhận thức xã hội về chính trị để đưa ra những quyết định tốt hơn vì lợi ích của người dân. Một số tác phẩm của ông, bao gồm Principles of Political Economy, Utilitarianism, và A System of Logic đã đưa ông trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong chính trị và kinh tế.

Kinh tế chính trị là gì?

Kinh tế chính trị là một ngành liên ngành của khoa học xã hội tập trung vào các mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân, chính phủ và chính sách công.

Các nhà kinh tế chính trị nghiên cứu cách thức hoạt động của các lý thuyết kinh tế như chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trong thế giới thực. Về cơ bản, bất kỳ lý thuyết kinh tế nào cũng là một phương pháp luận được sử dụng như một phương tiện chỉ đạo việc phân phối một lượng tài nguyên hữu hạn theo cách có lợi cho số lượng cá nhân lớn nhất.

Theo nghĩa rộng hơn, kinh tế chính trị đã từng là thuật ngữ chung được sử dụng cho lĩnh vực mà ngày nay chúng ta gọi là kinh tế học. 

Adam Smith, John Stuart Mill và Jean-Jacques Rousseau đều sử dụng thuật ngữ này để mô tả lý thuyết của họ. Nền kinh tế thời hạn ngắn đã được thay thế vào đầu thế kỷ 20 với sự phát triển của các phương pháp thống kê chặt chẽ hơn để phân tích các yếu tố kinh tế.

Thuật ngữ kinh tế chính trị vẫn được sử dụng rộng rãi để mô tả bất kỳ chính sách nào của chính phủ có tác động đến kinh tế.  • #là #người #đầu #tiên #sử #dụng #thuật #ngữ #ktct #Đáp #án #đúng #nhất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button